Skip to main content

Visie TWC Stramproy

Visie Toer- en Wielerclub Stramproy

Deze visie beschrijft realistische en bereikbare doelen voor Toer- en Wielerclub Stramproy zodat de club in de toekomst als een gezonde vereniging blijft voortbestaan.

Uitgangspunten hierbij zijn:

 • Een verenigingsstructuur waarin leden actief deelnemen in de organisatie en waarbij er
 • ruimte is voor verbreding en verdieping van de activiteiten.
 • Betrokken leden die vanuit een positieve en constructieve basishouding de club vormgeven
 • en positief-kritisch blijven op verbeterpunten.
 • Een sportieve uitdaging voor fietsende leden passend bij ieders fysiek vermogen en
 • ambitieniveaus.
 • Veiligheid voor deelnemende leden, maar ook een respectvolle houding naar alle andere
 • weggebruikers.
 • Financiële gezonde positie met respect voor de sponsoren. Deze acties vinden plaats aan de hand van 4 aandachtspunten waarover in een speciale bijeenkomst uitgebreid en zorgvuldig met de leden van gedachten is gewisseld:
 • Om deze visie meer vorm te geven en verder in te vullen in praktijk zijn een aantal acties gedefinieerd die zijn samengevat in een actieplan.
 • Uitstraling en betekenis binnen de gemeenschap
  We willen zichtbaar zijn voor de gemeenschap en duidelijk uitdragen op welke gebied we van betekenis kunnen zijn op het gebied van ontspanning, gezondheid, sport en persoonlijk welbevinden.
 • Saamhorigheid
  We willen een vereniging zijn waar de leden vanuit een gevoel van “erbij willen horen”, elkaar motiveren, aanspreken en elkaar stimuleren om samen te komen sporten. We willen streven naar verbinding met elkaar door het organiseren van al dan niet sport-gerelateerde activiteiten met wel een accent op fietstochten. We willen dat de leden ervaren dat ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en mee mogen bouwen aan de club.
 • Gastvrijheid, toegankelijkheid en flexibiliteit
  We willen vanuit een gastvrije houding mensen interesseren om nader kennis te maken en uiteindelijk lid te worden van onze vereniging.
  We willen nieuwe ontwikkelingen op fiets- en communicatie gebied goed in de gaten houden en daar waar mogelijk en passend bij de club, meegaan met de tijd.
 • Toekomst
  We willen samenwerking en verbinding zoeken met andere fietsende groepen, clubs of individuen. Daarnaast willen we actief op zoek gaan naar nieuwe leden om uitstroom, vooral vanwege hoge leeftijd aan te vullen. Tenslotte willen we zoeken naar mogelijkheden dat ook oudere leden zo lang mogelijk samen club-activiteiten kunnen beleven.
 • Werkgroep Visie TWC 9-2-2023