Aanleveren copy voor de website uitsluitend via secretariaat@twcstramproy.nl
Inloggen

Login

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *
Onthoud mij

Jaarvergadering 2019

Op 15 maart 2019 Bewaar de kalender

Bij Zaal van Loon Frans Strouxstraat 1, 6039 GJ Stramproy

Geplaatst door Administrator

Categorieën: Vergaderingen

Hits: 294

Waardering:

     U I T N O D I G I N G

Het bestuur van Toer- en Wielerclub Stramproy nodigt haar leden uit voor een Algemene Leden-vergadering

Datum             vrijdag 15 maart 2019
Locatie           Zaal Van Loon, Frans Strouxstraat in Stramproy  (Tel. 0495-561698)
Aanvang         20.00 uur

A G E N D A

 1. Opening door de voorzitter
 1. Verslag Algemene Ledenvergadering (jaarvergadering) 2018
  Klik hier voor het verslag van de jaarvergadering van 2018
 1. Jaarverslag 2018 secretaris
  Klik hier voor het jaarverslag
 1. Financieel jaarverslag 2018 penningmeester
  Penningmeester Wim Jacobs doet mondeling verslag.
 1. Verslag kascontrolecommissie
  Mondeling verslag door de leden van de kascontrolecommissie.

Pauze

 1. Bestuursverkiezing
  Volgens het rooster zijn er in 2019 afredend secretaris Ton Lemmen en contactpersoon C-groep Chris van Dael. Beiden stellen zich herkiesbaar.Leden die zich kandidaat willen stellen kunnen dat tot uiterlijk maandag 11 maart 2019 om 20.00 uur schriftelijk dan wel per e-mail bij het secretariaat kenbaar te maken (zie bijgevoegd formulier).
 1. Benoeming lid kas controle commissie
  Op grond van artikel 12 lid 3 onder b van de nieuwe statuten is er een kas controle commissie bestaande uit 3 personen. De huidige samenstelling is als volgt:
 • Frank van Akkeren, lid sedert 12 februari 2016
 • Ad Janssen, lid sedert 17 februari 2017
 • Lei Vrancken, lid sedert 23 februari 2018
 • Ron van Tongerloo, lid sedert 23 februari 2018

Overeenkomstig artikel 12 lid 3 onder b zijn deze leden voor maximaal 3 jaar benoemd. Aftredend dit jaar is Frank van Akkeren. Geïnteresseerden kunnen zich ter vergadering kandidaat stellen.

 1. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
  Op 28 mei 2018 is de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Inmiddels hebben we als vereniging tal van maatregelen genomen. Ter vergadering melden we de stand van zaken. Leden die de toestemmingsverklaring privacy policy en/of de verklaring App-groepen nog niet ingevuld en ondertekend hebben krijgen ter vergadering alsnog de gelegenheid. Deze verklaringen zijn bijgevoegd.                                                                                                                                                                          
 1. Leden enquête
  In oktober/november 2018 is onder de leden en enquête gehouden. Ter vergadering wordt de uitslag van deze enquête kenbaar gemaakt.
 1. Ronde van Stramproy
  Mede op basis van de uitkomst van de leden enquête wordt er een besluit van de vergadering gevraagd over of en zo ja hoe verder met de Ronde van Stramproy.
 1. Mededelingen
 1. Rondvraag

Correspondentieadres Toer- en Wielerclub Stramproy: Industrieweg 5    (6039 AP) Stramproy;

0495-562277 / 06-11388715        secretariaat@twcstramproy.nl                           www.twcstramproy.nl

 

2019-03-15 00:00:00
0000-00-00 01:00:00
 • logo janssen

 • Ament metaal kinrooi

 • beeldmerklogo
 • Logo dPs Paerdstal RGB 400pixels
 • Fysioactive

 • logoWEERTGroep
 • JUM JansenPuts
 • vantongerloo zorggroep